Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Zajęcia z psychologiem

Uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na pomoc szkolnego psychologa.

 • Kto może zwrócić się o pomoc do szkolnego psychologa?

Może to być każdy: uczeń, rodzic, babcia, dziadek, przyjaciel ucznia, nauczyciel, wychowawca internatu.

Pamiętaj, że w rozwiązaniu szkolnych kłopotów często pomaga zwykła rozmowa.

 • Godziny pracy szkolnego psychologa:

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

08.00 - 11.00

19.30 - 20.30

08.00 - 12.00

08.00 - 15.00

08.00 - 13.00

co drugi tydzień

13.30 - 18.30

 

 

Do zadań psychologa należy:

 1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów: rozpoznawanie potrzeb dzieci, wspieranie mocnych stron ucznia, diagnozowanie potencjalnych możliwości.
 2. Rozmowy diagnostyczno - konsultacyjne z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami.
 3. Diagnozowanie uczniów w zakresie rozwoju poznawczego i zaburzeń w zachowaniu. Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w Sobótce. Współpraca w zakresie diagnozy psychologicznej i pedagogicznej.
 4. Doradztwo w wyborze dalszej drogi kształcenia.
 5. Podejmowanie działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców, nauczycieli. Wspieranie wychowawców .
 6. Motywowanie wychowanków do nauki, zwracanie uwagi na pozytywne strony edukacji i przyszłych korzyści z niej płynących, a także kształtowanie własnej odpowiedzialności za wyniki w nauce. Pomoc w odrabianiu prac domowych.
 7. Indywidualna praca z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze (rozmowy, zajęcia odreagowujące, elementy treningu twórczości, psychoterapia). Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów, w rozładowywaniu napięć,    w konstruktywnym rozwiązywaniu problemów.
 8. Kształtowanie szeroko rozumianej samodzielności w myśleniu, obsłudze osobistej i w podejmowaniu decyzji.
 9. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, PFRON- em, lekarzem  medycyny pracy, kuratorami sądowymi, policją, sądem.

 

Kalendarium

Czwartek, 2018-12-13

Imieniny: Dalidy, Juliusza

Statystyki

 • Odwiedziny: 654516
 • Do końca roku: 18 dni
 • Do wakacji: 190 dni